B2 marketing contest

โครงการประกวดแผนการตลาดโรงแรมบีทู ครั้งที่ 3

ประมวลภาพบรรยากาศงานประกาศผลมอบรางวัล โครงการประกวด B2 Boutique & Budget Hotel Thailand Marketing Plan Contest ครั้งที่ 3 […]

b2 song contest

B2 Song Contest Season 7 / โครงการประกวดแต่งเพลง B2 Song Season 7

B2 Boutique & Budget Hotel ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของพลังความคิดของคนรุ่นใหม่ เชิญชวนประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศที่มีใจรักในการแต่งเพลงและเสียงดนตรี ร่วมท้าทาย คิด […]