ประกาศผลผู้ชนะโครงการประกวด :: B2 SONG CONTEST 2021

August 30, 2021

บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ เครือโรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจท ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศทั้ง 5 ลำดับที่ส่งผลงานเพลงเข้าร่วมประกวดในโครงการ 
B2 Song Contest 2021 ภายใต้หัวข้อ “B2 Hotels” ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ รางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  คุณระพีพรรณ ต่อศรี (เพลง B2 Hotels)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลเงินสด 7,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  คุณนฤมล กันทะ และคุณศรัณย์ สุขดี (เพลง B2 ดูแล)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  คุณธนภัทร เหลืองธาตุทอง (เพลง B2 Hotels)
 • รางวัลชมเชย รางวัลบัตรห้องพัก Superior Room  เครือโรงแรมบีทู สาขาได้ก็ได้ตามต้องการ จำนวน 1 ห้อง 1 คืน (สำหรับการเข้าพัก 2 ท่าน) พร้อมใบประกาศนียบัตร
  คุณฐิติวัฒน์ ตั้งอยู่สวัสดิ์, คุณพงศธร เอี่ยมใจตรง และคุณมณฑล ทองศาสตร์ (เพลง รอเธออยู่นะ B2 ทั่วไทย)
  คุณธนทัต ตันจรารักษ์ (เพลง B2 Hotel)
ท่านสามารถคลิกเข้าไปฟังผลงานเพลงจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามลิงก์ด้านล่าง

button_1

เงื่อนไขในการรับรางวัล
 1. ทางทีมงานโครงการจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านเพื่อพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรางวัลต่อไป
 2. ผู้ได้รับรางวัลต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือสามารถมอบให้บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนติดต่อขอรับรางวัลแทน
  พร้อมด้วยจดหมายมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 3. รางวัลที่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือ หรือให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ทีมงาน B2 Song Contest ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ท่านสามารถติดตามโครงการครั้งต่อๆ ไปได้ทาง www.b2contest.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ B2 Song Contest Team :: Email : song@b2contest.com โทร. 1328 ต่อแผนกการตลาด (จันทร์ – เสาร์ 08:30 – 17:30 น.)