โครงการประกวดแผนการตลาดโรงแรมบีทู ครั้งที่ 3

October 26, 2013

ประมวลภาพบรรยากาศงานประกาศผลมอบรางวัล โครงการประกวด B2 Boutique & Budget Hotel Thailand Marketing Plan Contest ครั้งที่ 3 วันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม โรงแรม บีทู มหิดล เชียงใหม่

เครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ขอแสดงความยินดีแก่น้อง ๆ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดแผนการตลาด B2 Boutique & Budget Hotel Thailand Marketing Plan Contest ครั้งที่ 3 และขอขอบคุณทั้ง 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด โครงการประกวดแผนการตลาด บีทู บูติค แอนด์ บัดเจ็ทโฮเท็ล ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อที่ว่า “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ธุรกิจโรงแรมภายใต้กระแส Social Media เพื่อสร้างการรับรู้พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานได้ด้วยดี ซึ่งผลการตัดสินทีมผู้ชนะเลิศจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ ทีมสบายดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ได้แก่ ทีม Tree for T มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ได้แก่ ทีม Follow Us มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่
ทีม Smile มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทิร์น
ทีม Rabbit มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และอีก 3 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่
ทีม Planning B2 (Boutique and Budget Hotel) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทีม คลิสตัล มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทิร์น
ทีม MK FEU มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทิร์น

คลิกเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาแต่ละทีม

ทางเครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจ็ท หวังว่านักศึกษาทุกทีมจะได้นำเอาประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับจาก “โครงการประกวดแผนการตลาด B2 Boutique & Budget Hotel Thailand Marketing Plan Contest” นำไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ แก่การเรียน และการทำงานในอนาคต และสามารถพัฒนาตนตามกระแสการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคที่กำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทางบริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมกิจกรรมและได้รับการสนับสนุนจากทุกมหาวิทยาลัยเช่นนี้ ในโอกาสต่อๆ ไป

ภาพบรรยากาศงานประกาศผลมอบรางวัล