ประกาศผลผู้ชนะโครงการประกวด :: B2 SONG CONTEST SEASON 6

March 24, 2017

บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจท ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ B2 Song Contest Season 6 ‘B2 Hotels Across Thailand’
ทั้ง 5 ลำดับ ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ รางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  คุณดุษฎี เหี้ยมโท้, คุณณัฐวุฒิ สรรพสาร (เพลง พักผ่อนกับ B2)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลเงินสด 7,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  คุณธนภัทร เหลืองธาตุทอง (เพลง แล้วเธอจะรัก)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  คุณคุณวันปิยะ กิตติคุณศิริ, คุณพีรพร เอี่ยมปี, คุณฐิติกานต์ อยู่เมือง (เพลง Let’s stay at B2 Hotels)
 • รางวัลชมเชย รางวัลบัตรห้องพัก B2 Riverside Colonial Chiang Mai ห้อง Riverfront Suite จำนวน 1 ห้อง 1 คืน มูลค่า 2,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  คุณยศสินี บุญมาก (เพลง B2 ให้คุณ)
 • รางวัลพิเศษ ประชานิยม (Popular Vote) รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ/เชียงใหม่ – หลวงพระบาง 2 ที่นั่ง มูลค่า 16,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  คุณสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ (เพลง B2 Hotels Across Thailand)

button_1

เงื่อนไขเพื่อติดต่อขอรับรางวัลดังนี้

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถเข้าไปเพื่อติดต่อขอรับรางวัลได้ที่โรงแรม บีทู ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 หากเลยกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ผู้จัดการประกวดจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรการกุศลต่อไป
 2. ผู้โชคดีต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันขอรับรางวัล
 3. รางวัลที่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ และ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือ หรือให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางติดต่อขอรับรางวัลด้วยตัวเอง หรือหากมีเหตุสุดวิสัยใด ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตัวท่านเองได้ ท่านสามารถมอบให้บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนติดต่อขอรับรางวัลแทน พร้อมด้วยจดหมายมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 5. เงื่อนไขอื่น ๆ ในการรับรางวัลที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้ให้เป็นไปตามคำตัดสินของคณะกรรมการ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ทีมงาน B2 Song Contest ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประกวด ผู้ติดตาม รวมถึงสปอนต์เซอร์ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการประกวดแต่งเพลง B2 Song Contest Season 6 ในครั้งนี้…สามารถติดตามโครงการดี ๆ กับเรา ครั้งต่อไปได้ทาง www.b2contest.com หรือ สำรองห้องพักและโปรโมชั่นต่างๆในเครือโรงแรมบีทูได้ทาง www.b2hotel.com

สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ B2 Song Contest Team :: Email song@b2contest.com โทร. 02-222-1133 (จันทร์ – เสาร์ 08:30 – 17:30 น.)