รางวัลชนะเลิศ

เพลง พักผ่อนกับ B2

แต่งโดย คุณดุษฎี เหี้ยมโท้, คุณณัฐวุฒิ สรรพสาร


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

เพลง แล้วเธอจะรัก

แต่งโดย คุณคุณธนภัทร เหลืองธาตุทอง


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

เพลง Let’s stay at B2 Hotels

แต่งโดย คุณวันปิยะ กิตติคุณศิริ, คุณพีรพร เอี่ยมปี, คุณฐิติกานต์ อยู่เมือง


รางวัลชมเชย

เพลง B2 ให้คุณ

แต่งโดย คุณยศสินี บุญมาก


รางวัลพิเศษ ประชานิยม (Popular Vote)

เพลง B2 Hotels Across Thailand

แต่งโดย คุณสัญญา วงศ์ประสิทธิ์