โครงการประกวดแต่งเพลง B2 Song Contest Season 2

March 15, 2013

บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะ และขอบคุณผู้สมัครทุกท่านที่ร่วม ส่งผลงานเพลงเข้าประกวด ในโครงการ B2 Song Contest Season 2 ภายใต้ หัวข้อ “Stay with me B2 HOTEL”

รางวัลชนะเลิศ เพลง Wellcome Letter
แต่งโดย นายเอก ธนันท์ตรีศักดิ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เพลง B2 Hotel Ver.2
แต่งโดย นายพิสุทธิศักดิ์ ชัยกิตติวัฒนะกุล,นางไอรินลดาพุทระ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เพลง B2 Hotel
แต่งโดยนาย สุคูณ โคมินทร์
รางวัลชมเชย เพลง Stay With Me Baby
1. แต่งโดย ชในวัจน์ พิริยาสัยสันติ,อานนท์ ฝั้นคำอ้าย
2.แต่งโดย นายวัชระ ชัยเลิศ
รางวัล Popular Vote เพลง tay With Me Baby
แต่งโดย ชในวัจน์ พิริยาสัยสันติ, อานนท์ ฝั้นคำอ้าย

ผู้สนับสนุนโครงการ

b2hotel  b2   payap-university    sony-music   singha   majer   evgmajer-bowl ture-visons