โครงการประกวดแต่งเพลง B2 Song Contest Season 1

February 15, 2013

บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะ และขอบคุณผู้สมัครทุกท่านที่ร่วม ส่งผลงานเพลงเข้าประกวด ในโครงการ B2 Song Contest Season 1 ภายใต้ หัวข้อ “A SMILE FOR EVERYONE”
รางวัลชนะเลิศ  เพลง B2 Hotel
แต่งโดย นายณัฐวุฒิ โทเกาะ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เพลง New day at B2
แต่งโดย นายพงษ์ชาติ แก้วเกิดเถื่อน, นายวัชระ ชัยเลิศเพลง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เพลง B2 Hotel
แต่งโดย นายฉมณ์คิด แผนสมบูรณ์
รางวัลชมเชย เพลง B2
แต่งโดย นายศุภกิจ พิสิฐวุฒินันท์, นางสาวพรรณรัตน์ สุวรรณภานุ
รางวัลชมเชย เพลง ยิ้มละไม
แต่งโดย นางสาวพร้อมพร ชัยจิรวิวัฒน์, นายคามิน ภัคตุรงค์

อั้ลปั้มรูปภาพ

ผู้สนับสนุนโครงการ

b9   b8   b7 b6   b5   b4 b3   b2   b1