โครงการประกวดแผนการตลาดโรงแรมบีทู ครั้งที่ 1

February 15, 2013

[slideshow id=”B2 marketing contest 01″]
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องสัมมนา โรงแรมบีทู สาขา มหิดล
โรงแรมบีทู บูติคแอนด์บัดเจ็ทโฮเท็ล ขอขอบคุณ ทีมที่เข้าแข่งขันจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์นเชียงใหม่…ในการเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการประกวดแผนการตลาดโรงแรมบีทู ครั้งที่ 1 โดยผลประกวดการแข่งขัน โครงการประกวดแผนการตลาดบีทู ครั้งที่ 1 ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมลูกช้างอ่างแก้ว จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม SWN2 จาก มหาลัยฟาร์อิสเทอร์นเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม SLURPEE จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รางวัลชมเชย ได้แก่
1. ทีม PFK2 จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ทีม MK B2 จาก มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์นเชียงใหม่
3. ทีม Marketing World จากมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์นเชียงใหม่
4. ทีม New Gen จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
โรงแรมบีทู บูติคแอนด์บัดเจ็ทโฮเท็ล หวังว่าทุกทีมจะได้รับประสบการณ์จริงจากโครงการประกวดแผนการตลาดโรงแรมบีทู ครั้งที่ 1 เพื่อนำไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ แก่การเรียน และการทำงานในอนาคตต่อไป และพบกันในการประกวดออกแบบแผนการตลาด ครั้งต่อไป…
ภาพกิจกรรมในงาน
load_icon4
load_icon3
มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนโครงการนี้

l1 l2 l3 l4