โครงการประกวดแผนการตลาดโรงแรมบีทู ครั้งที่ 2

March 15, 2013

[slideshow id=”B2 marketing contest”]

โรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจ็ทโฮเท็ล ขอแสดงความยินดี แก่น้องๆ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณทุกทีมที่เข้าแข่งขันจากทั้ง 8 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์นเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, มหาวิทยาลัยเอเชีย ลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง…ในการเข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการประกวดแผนการตลาด B2 Boutique & Budget Hotel Thailand Marketing Plan Contest ครั้งที่ 2” ในครั้งนี้ ซึ่งทีมผู้ชนะ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมต่อไป มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม หยอง & Friends มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Eco-Tech มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่
ทีม B2 Eco Freedom มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทีม Four Friends มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจ็ท หวังว่านักศึกษาทุกทีมจะได้นำเอาประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับจาก “โครงการประกวดแผนการตลาด B2 Boutique & Budget Hotel Thailand Marketing Plan Contest” นำไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ แก่การเรียน และการทำงานในอนาคต และสามารถพัฒนาตนตามกระแสการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคใหม่ ทางบริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมกิจกรรมและได้รับการสนับสนุนจากทุกมหาวิทยาลัยเช่นนี้ ในโอกาสต่อๆ ไป

ภาพกิจกรรมในงาน

load_icon4

load_icon3

มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนโครงการนี้
l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8