รางวัลชนะเลิศ : เพลง ขอเคียงข้างคุณ

แต่งโดย คุณธนภัทร เหลืองธาตุทอง


รางวัลชมเชย : เพลง B2 ทั่วไทย

แต่งโดย คุณสัญญา วงศ์ประสิทธิ์


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : เพลง B2 Hotel

แต่งโดย คุณปกรณ์ จันทร์ตรี


รางวัลพิเศษ Popular Vote : เพลง B2 Hotels

แต่งโดย ทีมคุณณภัทร เตมียบุตร


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 : เพลง สุขดีๆ ที่ B2

แต่งโดย คุณอำพล บุญมา