เพลง B2 Hotels Across Thailand

แต่งโดย คุณสัญญา วงศ์ประสิทธิ์


เพลง B2

แต่งโดย คุณภิญญาดา สงวนนวล


เพลง แล้วเธอจะรัก

แต่งโดย คุณคุณธนภัทร เหลืองธาตุทอง


เพลง B2 Thailand

แต่งโดย คุณวรวิทย์ คำวัน


เพลง Let’s stay at B2 Hotels

แต่งโดย คุณวันปิยะ กิตติคุณศิริ, คุณพีรพร เอี่ยมปี, คุณฐิติกานต์ อยู่เมือง


เพลง B2 Across Thailand

แต่งโดย คุณกษิรา แย้มศิริ


เพลง B2 ทั่วไทย…ความสุขใกล้ๆคุณ

แต่งโดย คุณศิวกร มอยเซีย, คุณภูชิชย์ ถนอมวงษ์


เพลง B2 ให้คุณ

แต่งโดย คุณยศสินี บุญมาก


เพลง พักผ่อนกับ B2

แต่งโดย คุณดุษฎี เหี้ยมโท้, คุณณัฐวุฒิ สรรพสาร


เพลง B2 Hotels

แต่งโดย คุณฤทธิพร หลำเนียม, คุณภาณุเดช อ่ำหงษ์


เพลง B2 Hotels Across Thailand

แต่งโดย คุณปรียาพร วงศ์สุวรรณ