เพลง : ยิ้มทั้งปีกับ B2

แต่งโดย กิตติพันธ์ นิลประกอบกุล


เพลง : B2 loves your smile

แต่งโดย อำนวย คุ้มรักษา


เพลง : B2 loves your smile

แต่งโดย ธนชัย ยงพิพัฒน์วงศ์


เพลง : Loves your smile

แต่งโดย ศุภเมธ เพชรอุดม


เพลง : Your smile

แต่งโดย สราวุธ กองบารมี


เพลง : B2 loves your smile

แต่งโดย กษิรา แย้มศิริ


เพลง : B2 Love your smile

แต่งโดย กวี แย้มกลีบ


เพลง : B2 love your smlie

แต่งโดย ศตวรรษ แก่กล้า


เพลง : B2 sweet home

แต่งโดย ชลธิชา คำดี


เพลง : หวานใจ กับนาย B2

แต่งโดย ธนพล อังคุตรานนท์


เพลง : B2 Loves Your Smile

แต่งโดย วรานุช หาญสืบสาย


เพลง : รอยยิ้ม ความสดใส หัวใจ และ B2

แต่งโดย ภาคิณ คูณสิทธิกุล