รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เพลง : ให้คุณได้อุ่นใจ

แต่งโดย นาย รณชัช เจริญศิริ


รางวัล Popular Vote

เพลง : B2.. Your Personality Hotel

แต่งโดย นายปัณณวัชญ์ ทัดศรี

 

 


รางวัลชนะเลิศ

เพลง : B2 Be Your Personality Hotel

แต่งโดย นายธนพล อังคุตรานนท์

 

 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เพลง : B2 the boutique hotel

แต่งโดย นายปิยะพันธ์ จิตประภาวัลย์ , Mr. Lu Hee Wah

 

 


รางวัลชมเชย

เพลง : Be True with B2

แต่งโดย น.ส. ชลวิภา เฟื่องกาญจน์

 

 


รางวัลชมเชย

เพลง : B2.. Your Personality Hotel

แต่งโดย นาย ชลวิชญ์ นนทวาสี